CHÍNH SÁCH BẢO MẬT

Chính sách bảo mật này nhằm giúp bạn hiểu về cách website thu thập và sử dụng thông tin cá nhân của mình thông qua việc sử dụng trang web, bao gồm mọi thông tin có thể cung cấp thông qua trang web khi bạn đăng ký tài khoản, đăng ký nhận thông tin liên lạc từ Bạt Xinh, hoặc khi bạn mua sản phẩm, dịch vụ, yêu cầu thêm thông tin dịch vụ từ Bạt Xinh.

Bạt Xinh sử dụng thông tin cá nhân của bạn để liên lạc khi cần thiết liên quan đến việc bạn sử dụng website của Bạt Xinh, để trả lời các câu hỏi hoặc gửi tài liệu và thông tin bạn yêu cầu.

Trang web của Bạt Xinh coi trọng việc bảo mật thông tin và sử dụng các biện pháp tốt nhất để bảo vệ thông tin cũng như việc thanh toán của Bạt Xinh.

Thông tin của bạn sẽ được lưu trữ tại hệ thống dữ liệu bán hàng của Bạt Xinh mãi mãi cho tới khi bạn muốn thay đổi bằng cách liên hệ qua số hotline: 0937000811

Mọi thông tin giao dịch sẽ được bảo mật ngoại trừ trong trường hợp cơ quan pháp luật yêu cầu.

Xem thêm sản phẩm dịch vụ của Bạt Xinh:
>> Bạt xếp lượn sóng
>> May bạt xe tải
>> Bạt xanh cam
>> Bạt lót hồ cá hdpe
>> Bạt trong suốt

Một số sản phẩm của chúng tôi.